Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΔΙΣΛΕΞΙΚΟΣ

Κάπιι άνθροπι ι οπίι μάλιστα κατά κανόνα έχουν ψιλότερο δίκτι νοιμοσίνις από τον μέσο όρο (με απλά λόγια ινε εξιπνότερι από τους άλους ) , αποτιγχάνουν από τα πρότα μαθιτικά τους χρόνια στο να μάθουν ορθογραφία , πράγμα που εμποδίζι τίν ομαλί εξέλιξι τους στο σχολίο .
Γιά τους ανθρόπους αυτούς , για τα δικεόματα αυτον τον πεδιόν , που αν κε εξυπνότερα από άλα συνίθος αποτιγχάνουν να σπουδάσουν αλά κε γιά να γίνι μιά προσπάθια να εξιγιθί εκλαικευμένα το φενόμενο τις διλεξίας διμιούργισα αυτό το Blog http://www.dislexikos.blogspot.com/ που θα ινε ανιχτό σε κάθε δισλεξικό να μεταφέρι σκέψις κε εμπιρίες του , αλά κε σε απόψις φιλολόγων σχετικά με την φονιτικί ορθογραφία .
Προτα πρότα να δουμε μαζί τους (με τους φιλολόγους ) αν που και γιατί χριαζόμαστε τα ομόιχα φονίεντα .
Όταν μιλάμε κε όταν διαβάζουμε το (ι) το (η) το (οι) και το (ει) γιά αυτον που ακούι όλα ακούγοντε "Ι" κε σαν ίχος δεν έχουν καμία διαφορά μεταξί τους εξ ου κε (ομόιχα) . Το ιδιο βέβεα ισχίι κε για τα άλα ομοιχα (ε) (αι) κε (ο) (ω) καθός κε με τα διπλά γράματα (γράφο γράΜΜατα ) ενό διαβάζο γράΜατα . Μπορώ να δεχτό το πολλά τον Κιπρίον ι οπίι λένε κε επομένος καλός γρέφουν πολλα (ποΛΛά) .
Το Blog θα ίνε επίσις ανιχτό σε ψιχολόγους , ψιχιάτρους κε πεδαγογούς γιά τιν σιζίτισι του φενομένου από τι σκοπιά του καθενός .
Κλιστό θα ίνε το Blog σε κάθε προσπάθια διμιουργίας ικονομικού οφέλους .